Pozdravljamo te v podpornem okolju za prve iskalce zaposlitve. Naš osnovni izziv je dati mladim priložnost, da se vključite in poiščete svojo priložnost na trgu dela.

LEVJI SKOK je zasnovan kot spodbuda za vrnitev k učenju in pridobivanju veščin. Sproža procese notranje motivacije, ki nam daje energijo za soočanje z zunanjimi dejavniki (trg dela, družba, pričakovanja, standardi).

LEVJI SKOK se strateško usmerja v razvoj treh ključnih kompetenc, danes potrebnih za uspešno samostojno življenje: inovativnost in podjetnost, učenje učenja in aktivno vključevanje v družbo.
Podporno okolje za iskalce prve zaposlitve LEVJI SKOK je bilo razvito v okviru projekta zavoda TiPovej! - Usposabljanje mladih za aktivno vključevanje na trg dela. Projekt so s subvencijo podprle Islandija, Lihtenštajn in Norveška prek finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma.
Projekt TiPovej!
© 2009 TiPovejZavod, vse pravice pridržane.